Bronz Medya


Hizmet Sözleşmesi

İşinizi büyütmek için tüm hizmetlerimizle markanızın yanındayız.

Hizmet Sözleşmesi


WEB SİTESİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta Mecidiye Mahallesi Mecidiye Caddesi Bahariye Sokak No:87 Sultanbeyli / İstanbul adresine mukim Bronz Medya (kısaca Bronz Medya olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………..…………………………..………………………………............... .................................................. adresinde mukim………………….………………………………....………....................................... (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır. 

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin iletişim, tanıtım, reklam, web tasarım, web yazılım, bilgi edinme ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Bronz Medya tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. 

Madde 3 - MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür. Bu hizmetin Bronz Medya tarafından talep edilmesi durumunda ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

3.3 MÜŞTERİ, Bronz Medya tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Bronz Medya'e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Bronz Medya‘in hiçbir şekilde MÜŞTERİ'den gelecek olan dökümanların içeriğinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder. 

Madde 4 - Bronz Medya'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Bronz Medya, MÜŞTERİ’nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi & Web yazılım) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yapıp, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2 Bronz Medya, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 Bronz Medya, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 Bronz Medya, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını müşteriye verme hakkını saklı tutar. Müşteri hazırlanan tasarım / yazılım’ın kaynak kodlarını Bronz Medya yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

4.5 MÜŞTERİ tarafından hazırlanması ve Bronz Medya'ya gönderilmesi gereken içerik, resim vb. materyaller taahhüt edilen zaman içerisinde gönderilmediği takdirde Bronz Medya projeyi sonlandırma ve sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.
 

Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi Bir (1) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen yeni fiyat üzerinden yenilenebilir. (Hosting ve alan adı hizmeti Bronz Medya tarafından karşılanıyorsa hizmet bedeline ek olarak fiyatlandırılır.)

5.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri,  doküman gibi kayıplardan Bronz Medya sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden Bronz Medya sorumlu tutulamaz.

5.4 Bronz Medya, geliştirilen ek yazılım hizmetini (Versiyon Yükseltme) ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ye sağlar.

5.5 Hizmet bedeli Bronz Medya tarafından yıllık ...............,.... TL (Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.6 Hizmet bedeli’nin %50’ si iş başlangıcında (...........,.... TL), kalan %50’si (............,.... TL)tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı Bronz Medya'e ödenecektir.

5.7 Ödemelerin yapılmaması durumunda, Bronz Medya taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) madde, 1 (Bir) sayfa dan oluşan  işbu sözleşme ...../......./............  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir. 

Hemen Projenizi Başlatın